Trifid-kode

   Trifid-koden blev opfundet for 100 år siden i 1910 af amatør-kryptografen Pierre Delastelle. Det er en videreudvikling af bifid-koden, som Delastelle også fandt på.

   Brug

   Bifid-koden bruger polybius-firkanten, mens trifid-koden bruger et 3D gitter med dimensionerne 3 × 3 × 3. Der er dog ikke nogen fast opskrift, og derfor findes der også forskellige variationer af koden.

   Man begynder med at sætte bogstaverne op tilfældigt i 3D gitteret:

   1. lag 2. lag 3. lag
   1 2 3 1 2 3 1 2 3
   1 K L E 1 N S D 1 O Y P
   2 R Q M 2 G X V 2 J H F
   3 U C Z 3 A W T 3 . B I

   Det er normalt lettere at skrive det i en oversættelses-tabel,

   K 111 N 112 O 113
   R 121 G 122 J 123
   U 131 A 132 . 133
   L 211 S 212 Y 213
   Q 221 X 222 H 223
   C 231 W 232 B 233
   E 311 D 312 P 313
   M 321 V 322 F 323
   Z 331 T 332 I 333

   Man skriver tallene nedenunder hvert bogstav i klarteksten:

   M A F E K I N G B E L E J R E T .
   3 1 3 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 3 3 1
   2 3 2 1 1 3 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3 3
   1 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 3 1 1 2 3
   

   Skriv så tallene ud i rækkefølge efter hinanden, opdel dem i tripletter, og oversæt dem tilbage ved brug af tabellen:

   313 313 112 323 113 312 321 131 231 112 213 312 311 322 311 131 123
    P  P  N  F  O  D  M  U  C  N  Y  D  E  V  E  U  J
   

   Og det giver så kodeteksten: PPNFODMUCNYDEVEUJ. Du løser koden ved at foretage hele proceduren baglæns.

   ↑Gå et afsnit tilbage

   Gitterstørrelser

   Man kunne bruge andre gitterstørrelser til trifid-koden, men de bliver ofte for besværlige at arbejde med. I tre dimensioner er næste skridt et 4×4×4 gitter, der har 64 pladser. Det er for mange til almindelig hånd-kryptering.

   I fire dimensioner er 24 = 16 for få, mens 34 = 81 er for mange. I fem dimensioner duer 25 = 32, og det svarer simpelthen til at skrive bogstaverne i binær kode og så manipulere med bits'ne.

   Det minder faktisk meget om moderne kryptering, hvor krypteringen direkte omformer klartekstens binær repræsentation. Det er præcis sådan det foregår i krypteringsalgoritmer som AES.

   Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
   Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
   Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
   Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
   Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
   Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
   Kodebrydning Kodebrydning.
   ↑Gå et afsnit tilbage
   Senest ændret 3. juli 2016 kl. 21:20