Transposition

   Den simpleste kodeteknik kaldes transposition eller scrambling, som er engelsk for ombytning. Vi kan starte med et let eksempel, hvor vi har ombyttet bogstaverne for at skjule vores hemmelige besked:

   nettåm rednu reggil nelgøn
   

   Prøv at løse koden, før du læser videre...

   Hvis du ikke har gættet det, så skal beskeden læses fra højre mod venstre (altså baglæns). Gør du det, kan du se at "nøglen ligger under måtten".

   En mere anvanceret scrambling-teknik kan give følgende kodetekst

   finvanxxxaimtedrongssodldny
   

   Her er der blevet byttet meget rundt på bogstaverne, og der står også en underlig tekst som "xxx" midt i den scramblede besked. For at bruge denne teknik, skriver man sin besked op i et gitter. Hvis der mangler nogle bogstaver for at gitteret er fyldt ud, kan man tilføje lidt tilfældige bogstaver til slutningen af beskeden (i vores tilfælde tre X'er). Derefter følger man en på forhånd aftalt vej rundt i gitteret, mens man undervejs skriver bogstaverne ned.

   Den scramblede tekst ovenover kommer ud af dette transpositions-gitter:

   Scrambling eksempel 1.png
   Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
   Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
   Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
   Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
   Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
   Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
   Kodebrydning Kodebrydning.
   Senest ændret 25. juni 2013 kl. 14:46