Transponering

   Transponering eller scrambling (engelsk for ombytning), er en let, men også meget stærk kode-teknik. Vi kan starte med et let eksempel, hvor vi har ombyttet bogstaverne for at skjule vores hemmelige besked:

   nettåm rednu reggil nelgøn
   

   Prøv at løse koden, før du læser videre...

   Hvis du ikke har gættet det, så skal beskeden læses fra højre mod venstre (altså baglæns). Gør du det, kan du se at "nøglen ligger under måtten".

   Scrambling mønster

   En mere avanceret scrambling-teknik kan give følgende kodetekst

   finvanxxxaimtedrongssodldny
   

   Her er der blevet byttet meget rundt på bogstaverne, og der står også en underlig tekst som "xxx" midt i den scramblede besked.

   Beskeden scrambles her ved skrive beskeden op i et gitter. Hvis der mangler nogle bogstaver for at gitteret er fyldt ud, kan man tilføje lidt tilfældige bogstaver til slutningen af beskeden (i vores tilfælde tre x'er). Så følger man en på forhånd aftalt vej rundt i gitteret, mens man undervejs skriver bogstaverne ned.

   Den scramblede tekst ovenover kommer ud af dette transponerings-gitter:

   Scrambling eksempel 1.png
   ↑Gå et afsnit tilbage

   Transponering med kodeord

   Man kan også bruge et kodeord til at transponere sin tekst.

   1. Skriv kodeordet
   2. Indsæt klarteksten i et gitter under kodeordet.
   3. Aflæs kolonnerne i gitteret efter den alfabetiske rækkefølge af bogstaverne i kodeordet.

   Vi kan prøve at transponere teksten: Efterlad verden en lille smule bedre end du fandt den. Transponeringsgitteret ser sådan her ud:

   2 6 5 8 4 7 3 1
   B R O W N S E A
   E F T E R L A D
   V E R D E N E N
   L I L L E S M U
   L E B E D R E E
   N D D U F A N D
   T D E N

   Og skriver vi kolonnerne i kodeordets alfabetiske rækkefølge, får vi den transponerede tekst:

   DNUEDEVLLNTAEMENREEDFTRLBDEFEIEDDLNSRAEDLEUN
   

   Agenter kan så løbende ændre kodeordet for at bevare sikkerheden i transponeringen.

   Før computerens fremfærd mente man, at en dobbelt transponering var den mest sikre kode, som en agent kunne bruge i felten.

   Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
   Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
   Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
   Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
   Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
   Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
   Kodebrydning Kodebrydning, Frekvensanalyse.
   ↑Gå et afsnit tilbage
   Senest ændret 11. februar 2019 kl. 21:10