Playfairchiffer

   Playfairchifferet er et polygraft substitutionschiffer, oprindeligt udviklet af Charles Wheatstone i 1854, og derefter ivrigt foreslået til brug i det britiske militær af Lord Playfair.

   De engelske politikere mente på daværende tidspunkt, at chifferet var for svært at bruge, hvortil Lord Playfair svarede, at han kunne lære det til en skoledreng på under et kvarter. Svaret kom prompte "Det er meget muligt, men du vil aldrig kunne lære det til en embedsmand".

   Fordi Playfirchifferet ikke oversætter hvert bogstav for sig, men i stedet oversætter grupper af to bogtaver (såkaldte digrafer) er det væsentlig sværere at bryde med frekvensanalyse.

   Brug

   Brug af Playfairchifferet er ret ligetil.

   1. Opdeling i digrafer

   Opdel din klartekst i små grupper med hver to bogstaver. En sådan gruppe kaldes en digraf. Er de to bogstaver i digrafen ens, indsætter du et X eller et Q mellem dem.

   På den måde kan vi skrive beskeden,

   FIND MIG UNDER BROEN KLOKKEN FEM
   

   som følgende digrafer

   FI ND MI GU ND ER BR OE NK LO KX KE NF EM
   

   2. Tegn en Polybius-firkant

   Playfairchifferet baserer sig på en Polybius-firkant med et kodeord. Kodeordet indsættes i starten af 5×5 firkanten, og resten af bogstaverne i det engelske alfabet fyldes ind i gitteret. For at få plads til alle bogstaver kan slå feltet for I og J sammen.

   Med kodeordet PLAYFAIR (som vi forkorter til PLAYFIR for ikke at gentage Aet to gange), får man følgende firkant,

   P L A Y F
   I R B C D
   E G H K M
   N O Q S T
   U V W X Z

   3. Oversæt

   Hver digraf oversættes nu med en anden digraf efter to regler:

   3a. Bogstaverne er hjørner i en firkant

   Hvis de to bogstaver i digrafen udgør hjørnerne i en firkant, tager man på den måde bliver første digraf i vores tekst FI til PD.

   P L A Y F
   I R B C D
   E G H K M
   N O Q S T
   U V W X Z

   På den måde kan vi oversætte et godt stykke af beskeden,

   Klartekst:  FI ND MI GU ND ER BR OE NK LO KX KE NF EM
   Chiffertekst: PD TI ED EV TI GI 
   

   Bemærk at vi rækkefølgen af bogstaverne chifferteksten er vigtige. Vi skriver altid det bogstav først, som står på samme række som første bogstav i klarteksten.

   3b. Bogstaverne står i samme række

   Når de to bogstaver i en digraf står på samme række i Polybius-firkanten erstatter vi med de bogstaver der står umiddelbart til højre for bogtaverne. På den måde bliver BR til CB:

   P L A Y F
   I R B C D
   E G H K M
   N O Q S T
   U V W X Z

   Sidder bogstaverne i digrafen i samme kolonne erstatter man med bogstavet der sidder lige under bogstaverne i digrafen. For eksempel bliver LO til RV. Er der ikke flere bogstaver til højre (eller nedenunder) går man i stedet til første bogstav i rækken (eller kolonnen).

   Når vi på den måde oversætter hele beskeden, får vi:

   Klartekst:  FI ND MI GU ND ER BR OE NK LO KX KE NF EM
   Chiffertekst: PD TI ED EV TI GI CB NG SE RV SY HM TP GE
   

   Og vi kan så sende chifferteksten "PDTIEDEVTIGICBNGSERVSYHMTPGE"

   4. Løs

   Når chifferteksten skal løses, bruges reglerne baglæns. Digrafer, der udgør to hjørner i en fikant, erstattes med de to andre hjørner. For digrafer på samme række, oversætter man med bogstaver umiddelbart til venstre for, og for digrafer i samme kolonne erstatter man med bogstaverne lige ovenover... Så på den måde kan man let og elegant aftale et hemeligt stævnemøde under broen klokken fem. Ses vi?

   ↑Gå et afsnit tilbage

   Playfairchifferet og det danske alfabet

   Vil man bruge Playfairchifferet på en dansk tekst, man to forskellige muligheder. Det letteste er at erstatte bosgtaverne Æ med AE, Ø med OE og Å med AA, og så bare bruge samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Alternativt udvider man Polybius-firkanten med en kolonne, så man får plads til hele 30 tegn:

   P L A Y F I
   R B C D E G
   H J K M N O
   Q S T U V W
   X Z Æ Ø Å /

   Man kan så bruge det ekstra tomme tegn, til lige hvad man har lyst til.

   ↑Gå et afsnit tilbage

   At bryde Playfairchifferet

   Playfairshifferet er sværere at bryde end for eksmpel Cæsarkoder, fordi man ikke umiddelbart kan bruge frekvensanalyse til at gætte kodeordet. Fordi Playfair oversætter digrafer og ikke enkelte bogstaver, kan man forsøge at lave statistik på forekomsten af kendte digrafer, men fordi man kan lave 25 × 25 = 625 digrafer af tegnene i Polybius-firkanten, skal man have meget mere chiffertekst for at udføre en fornuftig analyse.

   Playfair er dog ikke ubrydelig og når man først har fundet kodeordet, er oversættelsen lige så let og ligetil at enhver skoledreng vil kunne udføre den.

   Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
   Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
   Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
   Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
   Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
   Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
   Kodebrydning Kodebrydning.
   ↑Gå et afsnit tilbage
   Senest ændret 21. januar 2014 kl. 00:01