Learning by doing

   Ad learning by doing2.svg

   Learning by doing (direkte: At lære ved at gøre) er en af grundpillerne i spejderarbejdet siden grundlæggelsen af spejderbevægelsen. Learning by doing handler om at man som spejder lærer ved at gøre sine egne erfaringer frem for blot at få fortalt andres erfaringer, teorier og ideer. På den måde er learning by doing en meget moderne ide, hvor målet er det selvstændigt tænkende menneske.

   Fordi Learning by doing er en vigtig del af spejderideen, lægger meget spejderarbejde vægt på praktisk færdigheder for spejderen hurtigt kan gøre sine egne erfaringer.

   Learning by doing skal ikke forstås som et fravalg af traditionel undervisning, hvor spejderne lærer at binde et råbåndsknob af en leder. I stedet betyder Learning by doing at spejderen enten hurtigt for mulighed for selv at teste lederens undervisningen i praksis, eller undersøger undervisningen kritisk, så han selv stiller spørgsmålene: Er råbåndsknobet altid let at binde op? Virker det ikke med to reb af forskellig tykkelse? Kan jeg prøve det selv?

   På en måde kan Learning by doing også forstås som læresætningen: Hvis man ikke selv kan udføre det i virkeligheden, kan man det slet ikke!

   Pædagogik

   Learning by doing er en velkendt værdi i pædagogiske sammenhænge og flere filosoffer og psykologer har prøvet at forstå hvordan learning by doing kan fortælle os om hvordan vi selv bliver klogere.

   Man skal naturligvis ikke fortabe sig i deres teori (det ville være i direkte modstrid med Learning by doing), men i stedet selv undersøge om deres ideer giver mening og kan bruges i spejderarbejdet.

   John Dewey

   John Dewey er en gammel amerikansk filosof og pædagog, der tænkte meget over hvordan vi lærer. Han tilhører de filosofiske pragmatikere, der ikke mener at filosofien handler om at intellektuelt at forstå verden, men i stedet om hvordan den kan hjælpe dig til at løse praktiske problemer.

   John Dewey arbejdede også meget med uddannelse. Om lærerens rolle siger kan blandt andet:

   The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these Thus the teacher becomes a partner in the learning process, guiding students to independently discover meaning within the subject area. This philosophy has become an increasingly popular idea within present-day teacher preparatory programs.

    
   — John Dewey

   John Dewey har noget at gøre med Learning by doing, fordi han opdeler læring i fire trin. Når man har været alle trin igennem, starter man forfra i en slags uendelig cirkel.

   1. Erfaring
   Du starter med din erfaring. Det du ved.
   2. Eftertænksomhed
   Tænk over det du ved.
   3. Abstrakt forståelse
   Få en dybere forståelse for verden og få nye ideer.
   4. Eksperiment
   Prøv så din nye forståelse af i praksis. Voila, du har nu fået ny erfaring.

   Cirklen kan altså ikke sluttes, før du har udført dine eksperimenter, og testet din nye viden. Det er netop det, som er "Learning by doing".

   ↑Gå et afsnit tilbage

   Filosofi

   Et kendt citat fra filosofiens verden lyder "Livet må leves forlæns, men forstås baglæns".

   Det er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. Hvilken Sætning, jo meer den gjennemtænkes, netop ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver forstaaeligt, netop fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen: baglænds.

    

   Learning by doing handler om det samme. At vi må vide noget gennem vores erfaring, før vi ved, at vi ved det. Vi må altså gøre, før vi kan lære. Tænk over det. Det giver mening.

   ↑Gå et afsnit tilbage
   Senest ændret 31. januar 2014 kl. 22:24