Git

   git's logo.

   Git er et versionsstyringsprogram oprindeligt udviklet af Linus Thorvalds til at styre udviklingen af Linux-kernen. Git er i løbet af de seneste år blevet et af de mest populære versionsstyrings-systemer ved udvikling af kildekode til software.

   Hvert git-bibliotek indeholder en fuldstændig udgave af al softwaren, så man har brug for alle dets versioner uden at have forbindelse med en central server eller internettet.

   Specielt inden for åbent software gør git det let at kopiere, udvide og udvikle eksisterende projekter.

   Git er fri software udgivet under the GNU General Public License version 2.

   Brug

   Git kan bruges på Windows, Mac OSX og Linux og hentes fra git's officielle hjemmeside.

   Git kan bruges fra kommandolinjen, hvor man ved hjælp af skrevne kommandoer kan styre programmet. Det kræver øvelse at mestre git. Det er ikke nødvendigvis nogen let opgave at forstå og overskue de mange muligheder, som programmet giver dig.

   Vi har forsøgt at skrive en oversigt over de mest almindelige kommandoer, som du støder på når du bruger git, men det er ikke en fuldstændig gennemgang. Og du kan stadig støde på nye spørgsmål som nedenstående gennemgang

   En mere fuldstændig gennemgang af git's funktionalitet findes i introkdutionsbogen på git's officielle hjemmeside.

   ↑Gå et afsnit tilbage

   Kommandoer

   Opret et git-bibliotek

   Man tilføjer git til et allerede eksisterende bibliotek ved at skrive,

   git init
   

   Dernæst kan man tilføje filer til biblioteket med commandoen

   git add filnavn
   

   Og man opretter så den første version af sit bibliotek ved at skrive

   git commit -am "en beskrivelse af versionen" 
   

   Klon et git-bibliotek

   Vil man hellere importere et git-bibliotek fra f.eks. SPJDRs bibliotekGitHub, kan man i stedet bruge clone kommandoen,

   git clone git@github.com:spjdr/reversegeocache.git
   

   Versionsstyring

   Man kan så senere få en oversigt over tidligere versioner af kildekoden ved at skrive

   git hist
   

   Er du ved at skrive en hjemmeside hvor du har udvidet løbende, så du nu har fire versioner, kan du f.eks. se følgende:

   $ git hist
   * fa3c141 2011-03-09 | Added HTML header (HEAD, master) [Marina Pushkova]
   * 8c32287 2011-03-09 | Added standard HTML page tags [Marina Pushkova]
   * 43628f7 2011-03-09 | Added h1 tag [Marina Pushkova] 
   * 911e8c9 2011-03-09 | First Commit [Marina Pushkova]
   

   Bemærk at hver version har en streng på ca. 7 bogstaver og tal som kaldes versionens hash. Man kan hente en tidligere version frem med kommandoen

   git checkout hash
   

   Man vender så tilbage til den nyeste version med

   git checkout master
   

   Del dine bidrag

   Det git er rigtig god til er at dele kildekode, og holde styr på hvad de forskellige bidragydere har skrevet og sørge for at det ikke blandes for meget sammen.

   Er ens git-bibliotek forbundet med et eksternt bibliotek (f.eks. hvis man har klonet biblioteket), kan man sørge for at man arbejder med den seneste kildekode ved at "trække" de sidste opdateringer ned med,

   git pull origin
   

   Når man har udført sine ændringer og lagt dem i en ny version kan man normalt "skubbe" dem tilbage til det eksterne bibliotek med kommandoen

   git push origin master
   

   Forgreninger

   Man kan arbejde på forskellige forgreninger af et projekt samtidig. Man opdeler udviklingen i forgreninger (også kaldet "branches") så de forskellige udviklingsprojekter ikke forstyrrer hinanden mens de udvikles.

   Man opretter en ny foregrening med kommandoen

   git branch ny-forgrening
   

   og du kan skifte mellem foregreninger med

   git checkout navn-på-forgrening
   
   ↑Gå et afsnit tilbage
   Senest ændret 20. juni 2013 kl. 12:40