Fire-kvadrat-chiffer

   Fire-kvarat-chifferet er et polygraft substitutionschiffer, hvor man udskifter to bogstaver i klarteksten ad gangen. Fire-kvadrat-chifferet er mere sikkert end almindelige substitutionskoder som kodeordskoden og A-K koden, fordi den er sværere at angribe med frekvensanalyse.

   Det er ikke engang særligt svært at lære. Lad os se hvordan:

   Brug

   Lad os sige vi har en hemmelig besked hvor,

   ANGRIB VENSTRE FLANKE
   

   Først skrift er at opdele din tekst i digrafer,

   AN GR IB VE NS TR EF LA NK EX
   

   1. Tegn de fire kvadrater

   Fire-kvarat-chifferet bruger fire Polybius-kvadrater. To af kvadraterne indeholder det engelske alfabet i helt normal rækkefølge. De to andre kvardater indeholder en ombyttet udgave af alfabetet baseret på to kodeord.

   Med kodeordene BADEN og POWEL, får vi følgende fire kvadrater:

   a b c d e
   f g h j k
   l m n o p
   q r s t u
   v w x y z
   B A D E N
   C F G H J
   K L M O P
   Q R S T U
   V W X Y Z

   P O W E L
   A B C D F
   G H J K M
   N Q R S T
   U V X Y Z
   a b c d e
   f g h j k
   l m n o p
   q r s t u
   v w x y z

   2. Oversæt

   Find de to bogstaver i hver digraf i det to almindelige kvadrater (med små bogstaver). Forestil dig at de to bogstaver er to hjørner i en firkant. Digrafen skal erstattes med de to bogstaver i de to andre hjørner.

   I vores eksempel bliver an til DG.

   a b c d e
   f g h j k
   l m n o p
   q r s t u
   v w x y z
   B A D E N
   C F G H J
   K L M O P
   Q R S T U
   V W X Y Z

   P O W E L
   A B C D F
   G H J K M
   N Q R S T
   U V X Y Z
   a b c d e
   f g h j k
   l m n o p
   q r s t u
   v w x y z

   Rækkefølgen er vigtig. Husk at bogstavet i de øverste kvadrater skal stå før bogstavet i de nederste. Fortsætter man bliver hele beskeden oversat til:

   Klartekst:   AN GR IB VE NS TR EF LA NK EX 
   Chiffertekst: DG FQ FE ZP MR RS BF KP PC DZ
   

   3. Løs

   Når beskeden skal løses, udføres hele proceduren baglæns. Find bogstaverne i digraferne i de kodede kvadrater (dem med store bogstaver), og erstat med bogstaverne i de almindelige kvadrater (med små bogstaver).

   ↑Gå et afsnit tilbage

   Fire-kvadrat-metoden og det danske alfabet

   For at ændre kvadraterne så de passer til det danske alfabet, har vi samme muligheder som beskrevet i artiklen om To-kvadrat-chifferet.

   ↑Gå et afsnit tilbage

   At bryde fire-kvadrat-chifferet

   Frekvensanalyse er ikke let at bruge mod fire-kvadrat-chifferet. Dette chiffer er svagest hvis man gætter rækkefølgen af bogstaver i de fire kvadrater—altså at man gætter kodeordene. Har man meget tid og meget kodetekst, kan man udnytte den svaghed at de samme to bogstaver altid oversættes til de samme to bogstaver. En man snedig kan man så lave frekvensanalyse på bogstavpar, men så er man også begyndt på et seriøst laaaaangvarende projekt.

   Ad puzzle lock.svg Koder og Hemmelig skrift
   Begreber Chiffer, Ombytningskode,Transposition, Steganografi, Klartekst, Nøgle.
   Monoalfabetiske chiffre Morsekode, Frimurerkode, A-K kode, Tigerkode, Kodeordskode, Alternativt tegnsæt, Bacons kode, Mobilkode.
   Polyalfabetiske chiffre Vigenerekode
   Polygrafe chiffre Playfairchiffer, To-kvadrat-chiffer, Fire-kvadrat-chiffer.
   Inspiration Uløste koder, To-lås kryptering, Engangsblok, Envejskoder, Sprogkode.
   Kodebrydning Kodebrydning.
   ↑Gå et afsnit tilbage
   Senest ændret 27. september 2014 kl. 22:01