De Grønne Pigespejdere

   De Grønne Pigespejdere er et dansk spejderkorps for piger stiftet i 1919 som KFUK-Spejderne i Danmark. Korpset har omkring 5.000 medlemmer i grønne uniformer.

   Historie

   KFUK-Spejderne blev stiftet i 1919 af Ingrid Ulbricht. Den 1. maj 2004 skiftede korpset navn til De Grønne Pigespejdere.

   Enheder

   • Spirer: 0. til 1. klassetrin.
   • Grønsmutter: 2. til 3. klassetrin.
   • Spejdere: 4. til 7. klassetrin.
   • Seniorspejdere: 8. klassetrin og op.
   • Voksne ledere, Rangere og Augustaer: 18 år og op.

   Landslejr

   De grønne pigespejdere afholder traditionelt landslejr hvert 5. år.

   Korpset medvirkede i den tværkorpslige Spejdernes Lejr 2012 og er også medarrangør af Spejdernes Lejr 2017.

   Senest ændret 1. februar 2015 kl. 23:03